Palvelut

Vitafonsin palvelut

Vitafons tarjoaa monipuolista ammattitaitoista ja asiantuntevaa palvelua, kokonaisvaltainen terveys huomioiden. Työhyvinvointipalvelua luentojen sekä työyhteisösovittelun muodossa. Lisäksi esiintymisvalmennusta ja vuorovaikutuskoulutusta. Asiakkaan tarve ja yksilöllisyys huomioiden.

Vitafons on erikoistunut ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin esim. painonhallinnassa mm. tunnesyömiseen.

Meiltä saat yksilövalmennusta/sparrausta sekä mahdollisuus ryhmämuotoiseen valmennukseen. Valmennukset sopivat kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille!

Terveys ja hyvinvointi

Painonhallintaryhmät/ yksilöllinen valmennus, uniryhmä/uniryhmätyöskentely, stressinhallinta, elämäntaidonvalmennus.

Uniryhmätyöskentely on unientulkintaa pienryhmissä maks. 6-8, uniryhmäapua uniongelmiin.

Stressinhallintamenetelmiä sekä harjoitteita haitallisen stressin poistoon, elämäntaidonvalmennus: auttaa löytämään juuri sinun vahvuudet ja kannustaa löytämään ja toteuttamaan unelmia.

Työhyvinvointi

Yrityksille/yhteisöille työkykyä ylläpitävät (tyky) luennot mm. ravinto ja terveet elintavat, palauttava uni, stressin hallinta.

Työyhteisösovittelua

Konfliktitilanteisiin apua sovittelusta / fasilitointi.

Työyhteisösovittelusta apua työyhteisön konflikteihin, sovittelusta saadaan tutkimustenkin mukaan erittäin hyviä tuloksia työyhteisöjen konfliktitilanteisiin. Ulkopuolinen sovittelija on puolueeton ja fasilitoi sovittelumenetelmin työyhteisöä selviämään konfliktista.

Esiintymisvalmennus

Kannustava ja vahvistava sparraus mm. esiintymistilanteisiin, ”miten tuon itseni positiivisesti esiin” käydään case muotoisesti tilanteita läpi. Mahdollisuus yksilö/ryhmäsparraukseen. Miten hallitsen jännitystä -harjoituksia.

Vuorovaikutuskoulutus

Hyvä ja terve vuorovaikutus osana ryhmässä toimimista, ”miten saan tuotua ääneni kuuluviin/asiani esille myönteisesti” itsetuntoa ja minäkuvaa vahvistavia harjoitteita.

Koulutuksessa / yksilösparrauksessa harjoitellaan hyvää vuorovaikutusta "ole itsesi käyntikortti" ajatuksella. mm. kehonkieli (eleet, ilmeet), karismaattinen esiintyminen, vakuuttava esiintyminen jne.