Esiintymisvalmennus

Esiintymisvalmennus

Kannustava ja vahvistava sparraus mm. esiintymistilanteisiin, ”miten tuon itseni positiivisesti esiin” käydään case-muotoisesti tilanteita läpi. Mahdollisuus yksilö-/ryhmäsparraukseen. Miten hallitsen jännitystä -harjoituksia.

Vuorovaikutuskoulutus

Hyvä ja terve vuorovaikutus osana ryhmässä toimimista, ”miten saan tuotua ääneni kuuluviin/asiani esille myönteisesti” itsetuntoa ja minäkuvaa vahvistavia harjoitteita

Valitse mihin kursseille haluat osallistua: